Set đồ thờ cao cấp Bát Tràng combo 8

8,658,000₫

Mô tả

1 bát hương 22cm
2 bat hương 20
3 chóe  thờ18
2 mâm bồng 30
1 kỷ ngai 5 chén
2 bát sâm
10 bát thờ
2 đèn bút tháp
2 lọ lượn 22cm
1 ống hương
2 lộc bình 50cm 
1 bộ trà 5 chén
2 lọ huệ
1 đĩa cau
1 nậm rượu
 Set đồ thờ cao cấp Bát Tràng combo 8