Set đồ thờ cao cấp Bát Tràng combo 7

6,453,000₫

Mô tả

1 bát hương 20
2 bat hương 18
3 chóe 15
2 mâm bồng
1 kỷ ngai
2 bát sâm
6 bát thờ
2 đèn xoài
2 lọ lượn 22cm
1 ống hương
2 lộc bình 45cm 
1 bộ trà 3
1 nậm rượu
 Set đồ thờ cao cấp Bát Tràng combo 7