Lư Xông Trầm Bàn Tay Phật

850,000₫

Mô tả

Lư Xông Trầm Bàn Tay Phật
🙏"Phật tại tâm, Phật không ở đền chùa miếu mạo mà ở trong sự nhận thức, giác ngộ của tự bản thân mỗi người."🙏
 Lư Xông Trầm Bàn Tay Phật
 Lư Xông Trầm Bàn Tay Phật
 Lư Xông Trầm Bàn Tay Phật
 Lư Xông Trầm Bàn Tay Phật
 Lư Xông Trầm Bàn Tay Phật