Đá quý Bảo Khánh

 Bộ Cờ Tướng Đá Mã Não Cao Cấp  Bộ Cờ Tướng Đá Mã Não Cao Cấp
1,850,000₫
 Cây Đào Phong Thuỷ Đá Ngọc Hoàng Long Cao Cấp  Cây Đào Phong Thuỷ Đá Ngọc Hoàng Long Cao Cấp
650,000₫
 Cây Đào Tiên Đá Thạch Anh Hồng Cao Cấp  Cây Đào Tiên Đá Thạch Anh Hồng Cao Cấp
1,650,000₫
 Cây Nho Tài Lộc Đá Thạch Anh Xanh H33cm Cao Cấp  Cây Nho Tài Lộc Đá Thạch Anh Xanh H33cm Cao Cấp
2,500,000₫
 Đồng Điếu Đá Ngọc Hoàng Long 100cm Cao Cấp  Đồng Điếu Đá Ngọc Hoàng Long 100cm Cao Cấp
24,500,000₫
 Lọ Hoa Hồng Đá Ngọc Siêu Đẹp  Lọ Hoa Hồng Đá Ngọc Siêu Đẹp
1,850,000₫
 LỤC BÌNH NGỌC PAKISTAN  LỤC BÌNH NGỌC PAKISTAN
5,500,000₫

LỤC BÌNH NGỌC PAKISTAN

5,500,000₫

 TÁC PHẨM HOÃ MẪU ĐƠN NGỌC ONIX  TÁC PHẨM HOÃ MẪU ĐƠN NGỌC ONIX
10,000,000₫
 TÁC PHẨM THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ NGỌC ONYX TRẮNG  TÁC PHẨM THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ NGỌC ONYX TRẮNG
26,000,000₫
 Vòng Hổ Phách Baltic Vàng Sáp Ong  Vòng Hổ Phách Baltic Vàng Sáp Ong
500,000₫